Nghiêm Xuân Thành - Chủ tịch HĐQT Vietcombank

05/11/2020
Nguyên quán: Vĩnh Phúc
Tổng tài sản :
Tuổi: 52
Cơ quan: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương
Quyền sở hữu: 59,025 cp VCB
Chúng tôi đã nhận được yêu cầu của bạn
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
 • Học viện Ngân hàng - Thạc sỹ Kinh tế
 • Tiến sỹ Kinh tế
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
 • Từ tháng 11 năm 2014 : Chủ tịch HĐQT Ngân hàng - TMCP Ngoại thương Việt Nam
 • Từ tháng 07 năm 2013 đến tháng 11 năm 2014 : Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
 • Từ tháng 06 năm 2012 đến tháng 07 năm 2013 : Chánh Văn phòng - Ngân hàng Nhà nước
 • Từ tháng 01 năm 2012 đến tháng 06 năm 2012 : Phó TGĐ - Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
 • Từ tháng 10 năm 2010 đến tháng 01 năm 2012 : Giám đốc - Ngân hàng Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa
 • Từ tháng 08 năm 2008 đến tháng 10 năm 2010 : Giám đốc - Ngân hàng Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thanh Xuân
 • Từ tháng 03 năm 2006 đến tháng 08 năm 2008 : Trưởng phòng Quản lý Nợ có vấn đề - Ngân hàng Công thương Việt Nam
 • Từ tháng 11 năm 2003 đến tháng 02 năm 2006 : Trưởng phòng Quản lý rủi ro và nợ có vấn đề - Ngân hàng Công thương Việt Nam
 • Từ tháng 07 năm 2002 đến tháng 10 năm 2003 : Trưởng Ban thư ký Hội đồng quản trị - Ngân hành Công thương Việt Nam
 • Từ tháng 05 năm 1999 đến tháng 06 năm 2002 : Phó Chánh Văn phòng - Thư ký Tổng giám đốc
 • Từ tháng 06 năm 1997 đến tháng 04 năm 1999 : Cán bộ phòng Tổ chức Cán bộ và đào tạo - Ngân hành Công thương Việt Nam
 • Từ tháng 09 năm 1994 đến tháng 05 năm 1997 : Trưởng phòng Kế toán - Ngân hành Công thương Phúc Yên
 • Từ tháng 10 năm 1988 đến tháng 08 năm 1994 : Cán bộ - Ngân hàng Công thương Vĩnh Phúc
XEM NHIỀU NHẤT
Ông Trần Hùng Huy - Chủ tịch ACB

Ông Trần Hùng Huy được Hội đồng Quản trị ACB bầu chức danh Chủ tịch ngày 26/04/2013.
Ông Huỳnh Ngọc Huy - Chủ tịch LienVietPostBank

Ông Huỳnh Ngọc Huy giữ chức Chủ tịch HĐQT LienVietPostBank từ năm 2015.
Ông Phan Đức Tú - Chủ tịch BIDV

Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc BIDV; từ 15/11/2018 là Chủ tịch HĐQT BIDV.
Lê Đức Thọ - Chủ tịch HĐQT Vietinbank

Lê Đức Thọ giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam từ ngày 31/10/2018....
BÀI MỚI NHẤT
Ông Trần Hùng Huy - Chủ tịch ACB

Ông Trần Hùng Huy được Hội đồng Quản trị ACB bầu chức danh Chủ tịch ngày 26/04/2013.
Ông Phan Đức Tú - Chủ tịch BIDV

Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc BIDV; từ 15/11/2018 là Chủ tịch HĐQT BIDV.
Ông Huỳnh Ngọc Huy - Chủ tịch LienVietPostBank

Ông Huỳnh Ngọc Huy giữ chức Chủ tịch HĐQT LienVietPostBank từ năm 2015.
Lê Đức Thọ - Chủ tịch HĐQT Vietinbank

Lê Đức Thọ giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam từ ngày 31/10/2018.