NGÂN HÀNG

STT
Ngân hàng
Trụ sở chính
Tổng vốn
Tổng lợi nhuận
Vốn chủ sở hữu
1
Trụ sở chính: 108 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội, Việt Nam
Tổng vốn:  1.240.711
Tổng lợi nhuận:  77.355
Vốn chủ sở hữu:  9.477
2
Trụ sở chính: Tháp BIDV 35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tổng vốn:  1.489.957
Tổng lợi nhuận:  8.549
Vốn chủ sở hữu:  77.653
3
Trụ sở chính: Số 02 Láng Hạ, Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội
Tổng vốn:  1.452.381
Tổng lợi nhuận:  11.248
Vốn chủ sở hữu:  69.242
4
Trụ sở chính: 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tổng vốn:  1.222.719
Tổng lợi nhuận:  18.526
Vốn chủ sở hữu:  80.883