VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Nhiều nội dung mới thuộc lĩnh vực ngân hàng được đưa vào diện “Mật”
Ngân hàng Nhà nước vừa giới thiệu nội dung tại Quyết định 2182/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục bí mật Nhà nước thuộc lĩnh vực ngân hàng.
Một số ngân hàng đã bắt đầu có những bước chuẩn bị để hướng tới Basel III
Việc hoàn thành và áp dụng sớm cả 3 trụ cột quan trọng của Basel II đã cho thấy sự quan tâm đầu tư trong lĩnh vực quản lý rủi ro để đảm bảo tính cân bằng của 3 yếu tố tăng trưởng - bền vững - chất lượng trong hoạt động của ngân hàng. Một vài ngân hàng đã bắt đầu áp dụng quy chuẩn nâng cao và có những bước chuẩn bị để hướng tới Basel III.
Ngân hàng Nhà nước ban hành quy định về việc áp dụng chính sách miễn, giảm phí dịch vụ thanh toán
Thống đốc NHNN vừa ban hành văn bản 9499/NHNN-TT về việc tiếp tục áp dụng chính sách miễn, giảm phí dịch vụ thanh toán.
Đảm bảo hoạt động thanh toán an toàn, thông suốt dịp cuối năm
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có văn bản số 9027/NHNN-TT đề nghị các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán và các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước thực hiện tốt công tác thanh toán dịp cuối năm và Tết Nguyên đán 2021.
Cơ hội và thách thức từ Hiệp định EVFTA cho lĩnh vực tài chính – ngân hàng
Việc thực thi Hiệp định EVFTA sẽ mang lại những cơ hội và cũng sẽ đặt ra không ít thách thức đối với lĩnh vực tài chính - ngân hàng Việt Nam.
Cam kết trong EVFTA đối với lĩnh vực tài chính - ngân hàng
Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Liên minh châu Âu (EVFTA) là động lực để phát triển dịch vụ tài chính hiện đại tại Việt Nam và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng.