VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Ngân hàng có quyền từ chối cung cấp thông tin khách hàng cho cơ quan thuế?
Mới đây, Ngân hàng Nhà nước đã đưa ra những thông tin chính thức, chia sẻ về quy định ngân hàng phải cung cấp thông tin khách hàng cho cơ quan thuế.
Ngân hàng chính sách xã hội hỗ trợ 1.200 lao động từ gói 16.000 tỷ đồng.
Đây là đợt giải ngân cho doanh nghiệp vay trả lương người lao động đầu tiên mà Ngân hàng Chính sách Xã hội thực hiện, sau khi gói hỗ trợ 16.000 tỷ được nới lỏng các điều kiện cho vay.
Cơ cấu lại các tổ chức tín dụng về cơ bản đã hoàn thành các yêu cầu đề ra
Sau 5 năm thực hiện, cơ cấu lại các tổ chức tín dụng về cơ bản đã hoàn thành các yêu cầu đề ra, qua đó góp phần đạt được các mục tiêu cơ cấu lại nền kinh tế của giai đoạn này.
Ngân hàng Bản Việt hoàn thành 3 trụ cột Basel II trước hạn
Việc hoàn thành và áp dụng sớm cả 3 trụ cột quan trọng của Basel II đã cho thấy sự quan tâm đầu tư trong lĩnh vực quản lý rủi ro trong hoạt động của Ngân hàng Bản Việt...
Điều hành chính sách tiền tệ kiên định với mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô
Trong bối cảnh khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, ngành Ngân hàng luôn đảm bảo nguồn vốn, sẵn sàng tái cấp vốn, điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng hợp lý, điều hành lãi suất linh hoạt trên cơ sở kiểm soát lạm phát, đảm bảo an toàn hệ thống.
Một số giải pháp nhằm ứng phó với nợ xấu năm 2020
Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nợ xấu tăng, gây áp lực ngày càng lớn lên ngành ngân hàng. Đề xuất một số giải pháp nhằm ứng phó với nợ xấu năm 2020.