VĂN BẢN PHÁP LUẬT

EVFTA chính thức có hiệu lực: Hiện thực hóa tiềm năng hợp tác
Bắt đầu từ hôm nay (1/8), Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) chính thức có hiệu lực. Với những ưu đãi về cắt giảm thuế xuất, nhập khẩu và hạn ngạch thuế quan, EVFTA được kỳ vọng sẽ tạo ra động lực mạnh mẽ cho quan hệ thương mại Việt Nam - EU, là cơ hội vàng giúp hai bên đẩy mạnh hợp tác và cùng phát triển.
Tác động và lộ trình của việc áp dụng chuẩn mực Basel II tại Việt Nam
Việc các ngân hàng thương mại Việt Nam áp dụng tiêu chuẩn Basel II là một xu thế tất yếu và bắt buộc khi Việt Nam hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới.