Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2021 đạt 13.000 tỷ đồng

15/03/2021
Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam dự kiến năm 2021 chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 12,2% và đặt mục tiêu lợi nhuận đạt 13.000 tỷ đồng.
Bank

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV - mã: BID) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. Cuộc họp cổ đông sẽ được tổ chức vào ngày 12/3/2020. Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam sẽ trình cổ đông thông qua phương án tăng vốn điều lệ thêm hơn 8.300 tỷ bằng việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019-2020 và phát hành hơn 340 triệu cổ phiếu theo hình thức chào bán ra công chúng hoặc chào bán riêng lẻ.

Mục tiêu lợi nhuận 13.000 tỷ đồng

Theo tài liệu ĐHĐCĐ, năm 2021, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam đặt mục tiêu dư nợ tín dụng tăng trưởng 10-12%, đảm bảo tuân thủ giới hạn tín dụng do NHNN giao. Huy động vốn tăng trưởng phù hợp với sử dụng vốn, cân đối với tốc độ tăng trưởng tín dụng, dự kiến khoảng 12-15%.

Theo đó, kế hoạch lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2021 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam là 13.000 tỷ đồng, tăng hơn 40% so với năm 2020. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát không vượt 1,6%.

Tăng mạnh vốn điều lệ lên hơn 48.500 tỷ đồng

Tại ĐHCĐ năm nay, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam cũng sẽ trình cổ đông thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2021. Trước đó, năm 2019, nhà băng này cũng đã tăng mạnh vốn điều lệ nhờ phát hành cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài, nâng vốn điều lệ lên hơn 40.220 tỷ và thặng dư vốn cổ phần hơn 14.200 tỷ.

Năm 2021, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam muốn tăng vốn điều lệ thêm 8.304 tỷ đồng lên 48.524 tỷ (tức tăng 20,6%). Phương án tăng vốn gồm phát hành 207,3 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 (tỷ lệ 5,2%), phát hành 281,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 (tỷ lệ 7%). Ngoài ra, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam dự kiến phát hành thêm 341,5 triệu cổ phần mới bằng hình thức chào bán ra công chúng hoặc chào bán riêng lẻ.

Thời gian thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu dự kiến trong quý 3 – quý 4/2021. Trong khi đó, việc chào bán ra công chúng hoặc chào bán riêng lẻ dự kiến trong giai đoạn 2021-2022 sau khi được chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Chuyển đổi chi nhánh Yangon thành ngân hàng con

Một tờ trình đáng chú ý khác tại ĐHĐCĐ của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam là việc chuyển đổi Chi nhánh Yangon thành ngân hàng con. Ngân hàng cho biết việc chuyển đổi phù hợp với chiến lược tổng thể của BIDV trong hội nhập sâu rộng vào thị trường tài chính khu vực, vốn điều lệ ngân hàng con sẽ là 100 triệu USD, tăng 15 triệu USD. Dự kiến ngân hàng con sẽ đem về lợi nhuận trước thuế hàng năm trung bình 1,5 triệu USD/năm.

Cuối năm 2020, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Yangon có tổng tài sản là 120 triệu USD, vốn điều lệ 85 triệu USD, huy động vốn đạt 34 triệu USD, dư nợ cho vay đạt 23 triệu USD. Chi nhánh này bắt đầu có lãi từ năm 2018, sớm hơn 1 năm so với Đề án thành lập, lợi nhuận trước thuế năm 2020 đạt 1,62 triệu USD.

Xem thêm thông tin chi tiết và phân tích chuyên sâu về báo cáo ngành Ngân hàng Việt Nam tại: https://vietnamcredit.com.vn/products/industries/central-banking_1038#K

Nguồn: CafeFViettimes

Bài viết liên quan
Ngành Ngân hàng Bình Định: Hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó

Ngành Ngân hàng luôn nỗ lực góp phần và đồng hành để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phòng chống dịch, tháo gỡ khó khăn, khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, duy trì đà tăng trưởng và phát triển bền vững cho tỉnh Bình Định.
Top 10 ngân hàng Việt Nam có vốn hoá lớn nhất hiện nay

Thị trường chứng khoán Việt Nam chứng kiến sự bứt phá mạnh mẽ của nhóm cổ phiếu ngân hàng. Giá cổ phiếu tăng mạnh đã giúp vốn hóa của 10 ngân hàng Việt Nam tăng hơn 78.000 tỷ đồng kể từ đầu năm 2021.