Ông Phan Đức Tú
Chủ tịch BIDV
Nguyên quán: Xã Quỳnh Thiên – Huyện Quỳnh Lưu – Tỉnh Nghệ An
Tổng tài sản :
Tuổi: 58
Cơ quan: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Quyền sở hữu: 43,513 cp BIDV
Chúng tôi đã nhận được yêu cầu của bạn
 • Từ năm 1987 : Làm việc tại BIDV với các chức vụ như: Phó Giám đốc/Giám đốc Chi nhánh BIDV Quảng Ngãi, Giám đốc Ban Tổ chức cán bộ BIDV
 • Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Liên doanh Lào-Việt, Uỷ viên HĐQT Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Campuchia (IDDC), Ủy viên HĐQT kiêm TGĐ Công ty TNHH Hai thành viên Đầu tư Phát triển Quốc tế
 • 12/1998 đến 02/2005: Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Quảng Ngãi
  03/2005 đến 05/2007: Giám đốc Ban Tổ chức cán bộ - Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
  06/2007 đến 30/04/2012: Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
  01/05/2012 đến nay: Uỷ viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
  Chức vụ công tác hiện nay: Uỷ viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

 

Chủ tịch ACB
Chủ tịch ACB
Ông Trần Hùng Huy được Hội đồng Quản trị ACB bầu chức danh Chủ tịch ngày 26/04/2013.
Chủ tịch LienVietPostBank
Chủ tịch LienVietPostBank
Ông Huỳnh Ngọc Huy giữ chức Chủ tịch HĐQT LienVietPostBank từ năm 2015.
Chủ tịch HĐQT Vietinbank
Chủ tịch HĐQT Vietinbank
Lê Đức Thọ giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam từ ngày 31/10/2018.