Ông Nghiêm Xuân Thành
Chủ tịch HĐQT Vietcombank
Nguyên quán: Vĩnh Phúc
Tổng tài sản :
Tuổi: 53
Cơ quan: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương
Quyền sở hữu: 59,025 cp VCB
Chúng tôi đã nhận được yêu cầu của bạn
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
 • Học viện Ngân hàng - Thạc sỹ Kinh tế
 • Tiến sỹ Kinh tế
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
 • Từ tháng 11 năm 2014 : Chủ tịch HĐQT Ngân hàng - TMCP Ngoại thương Việt Nam
 • Từ tháng 07 năm 2013 đến tháng 11 năm 2014 : Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
 • Từ tháng 06 năm 2012 đến tháng 07 năm 2013 : Chánh Văn phòng - Ngân hàng Nhà nước
 • Từ tháng 01 năm 2012 đến tháng 06 năm 2012 : Phó TGĐ - Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
 • Từ tháng 10 năm 2010 đến tháng 01 năm 2012 : Giám đốc - Ngân hàng Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa
 • Từ tháng 08 năm 2008 đến tháng 10 năm 2010 : Giám đốc - Ngân hàng Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thanh Xuân
 • Từ tháng 03 năm 2006 đến tháng 08 năm 2008 : Trưởng phòng Quản lý Nợ có vấn đề - Ngân hàng Công thương Việt Nam
 • Từ tháng 11 năm 2003 đến tháng 02 năm 2006 : Trưởng phòng Quản lý rủi ro và nợ có vấn đề - Ngân hàng Công thương Việt Nam
 • Từ tháng 07 năm 2002 đến tháng 10 năm 2003 : Trưởng Ban thư ký Hội đồng quản trị - Ngân hành Công thương Việt Nam
 • Từ tháng 05 năm 1999 đến tháng 06 năm 2002 : Phó Chánh Văn phòng - Thư ký Tổng giám đốc
 • Từ tháng 06 năm 1997 đến tháng 04 năm 1999 : Cán bộ phòng Tổ chức Cán bộ và đào tạo - Ngân hành Công thương Việt Nam
 • Từ tháng 09 năm 1994 đến tháng 05 năm 1997 : Trưởng phòng Kế toán - Ngân hành Công thương Phúc Yên
 • Từ tháng 10 năm 1988 đến tháng 08 năm 1994 : Cán bộ - Ngân hàng Công thương Vĩnh Phúc
Chủ tịch ACB
Chủ tịch ACB
Ông Trần Hùng Huy được Hội đồng Quản trị ACB bầu chức danh Chủ tịch ngày 26/04/2013.
Chủ tịch LienVietPostBank
Chủ tịch LienVietPostBank
Ông Huỳnh Ngọc Huy giữ chức Chủ tịch HĐQT LienVietPostBank từ năm 2015.
Chủ tịch BIDV
Chủ tịch BIDV
Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc BIDV; từ 15/11/2018 là Chủ tịch HĐQT BIDV.