Ông Lê Đức Thọ
Chủ tịch HĐQT Vietinbank
Nguyên quán: Phú Thọ
Tổng tài sản :
Tuổi: 52
Cơ quan: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam
Quyền sở hữu: 37,527 cp Vietinbank
Chúng tôi đã nhận được yêu cầu của bạn

Trình độ chuyên môn:

- Cử nhân, chuyên ngành Kế hoạch hóa KTQD, Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội;

- Thạc sỹ, chuyên ngành Quản lý kinh tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh;

- Tiến sỹ, chuyên ngành Quản lý kinh tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Trình độ chính trị: Cao cấp

Vị trí công tác hiện nay: Chủ tịch HĐQT VietinBank

Quá trình công tác:

 • 11/1991 - 12/1992: Cán bộ Phòng Kế toán Ngân hàng Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Phú;
 • 01/1993 - 3/1995: Cán bộ Phòng Thông tin điện toán Ngân hàng Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Phú;
 • 4/1995 - 8/1996: Cán bộ Phòng Tín dụng Ngân hàng Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Phú;
 • 9/1996 - 12/1996: Tổ trưởng Tổ thẩm định thuộc Phòng Kinh doanh Ngân hàng Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Phú;
 • 01/1997 - 4/2002: Phó Trưởng Phòng Kinh doanh Ngân hàng Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Phú Thọ; 
 • 5/2002 - 5/2003: Cán bộ Phòng Tín dụng Trung, dài hạn và Quản lý Dự án Ngân hàng Công Thương Việt Nam;
 • 6/2003 - 10/2003: Phó Trưởng phòng Cân đối Tổng hợp Ngân hàng Công Thương Việt Nam;
 • 11/2003 - 02/2006: Phó Trưởng Phòng Kế hoạch Tổng hợp và Đầu tư Ngân hàng Công Thương Việt Nam;
 • 3/2006 - 3/2010: Trưởng Phòng Đầu tư Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam; 
 • 4/2010 - 8/2013: Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam;
 • 8/2013 - 4/2014: Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
 • 4/2014 - 10/2018: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam.
 • 31/10/2018 - Nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam.
Chủ tịch ACB
Chủ tịch ACB
Ông Trần Hùng Huy được Hội đồng Quản trị ACB bầu chức danh Chủ tịch ngày 26/04/2013.
Chủ tịch LienVietPostBank
Chủ tịch LienVietPostBank
Ông Huỳnh Ngọc Huy giữ chức Chủ tịch HĐQT LienVietPostBank từ năm 2015.
Chủ tịch BIDV
Chủ tịch BIDV
Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc BIDV; từ 15/11/2018 là Chủ tịch HĐQT BIDV.