Về chúng tôi

VietnamCredit.org là một trang web thuộc nhóm công ty Vietnamcredit, một trong những nhà cung cấp thông tin kinh doanh đầu tiên ở Việt Nam. Đại dịch Covid, chưa từng có trong lịch sử, đã thúc đẩy các trải nghiệm trực tuyến lên ngôi. Và Vietnamcredit, với lịch sử phát triển hơn 23 năm, cũng chứng kiến số lượng khách hàng trải nghiệm gia tăng đột biến. Trong số đó, các từ khóa liên quan đến lĩnh vực ngân hàng Việt Nam và các ngân hàng Việt Nam được khách hàng tìm kiếm nhiều. Hệ thống ngân hàng Việt Nam đang ngày càng tiến gần hơn các thông lệ và chuẩn mực quốc tế. Mục tiêu của ngành ngân hàng Việt Nam đặt ra là đến năm 2025, tất cả các ngân hàng thương mại áp dụng Basel II theo phương pháp tiêu chuẩn. Tại thời điểm này, đã có một số ngân hàng như VP Bank, VIB, TP Bank và MSB đã thực hiện đầy đủ 3 trụ cột chính trong Basel II. Việc hoàn thành sớm cả 3 trụ cột của Basel II là tiền đề và động lực để các ngân hàng tiến tới các chuẩn mực quản trị rủi ro quốc tế cao hơn. Càng ngày càng nhiều các nhà đầu tư cá nhân, tổ chức quan tâm, tìm hiểu về hệ thống ngân hàng Việt Nam. Trong đó tìm hiểu thông tin, đặc biệt là thông tin quản trị rủi ro là điều quan trọng nhất. Với mong muốn cung cấp thông tin một cách đầy đủ và chính xác nhất cho các cá nhân, các tổ chức về ngân hàng, và hệ thống ngân hàng Việt Nam, trang web Vietnamcredit.org đã được ra đời. Chúng tôi hy vọng, với trang web này, các khách hàng có thể có nhiều thông tin hữu ích và đầy đủ về hệ thống ngân hàng Việt Nam, giúp cho các bạn có thêm thông tin trong việc ra quyết định kinh doanh và quản trị rủi ro trong công việc kinh doanh. Ngoài ra, các bạn cũng có thể ghé thăm http://vietnamcredit.com.vn để có thêm thông tin tham khảo và hiểu thêm về chúng tôi.

Social Network
Facebook